Các bài viết cũ

Học kế toán bắt đầu từ đâu?

Học kế toán bắt đầu từ đâu? Bạn chưa từng biết về nghề kế toán! Bạn không có nhiều thời gian! Bạn muốn tiếp cận Nghề Kế toán nhanh nhất! 

Bạn muốn có những hiểu biết về Kế toán, như một kiến thức bổ trợ, cho công việc điều hành, quản trị doanh nghiệp của bạn! Khoá học “Nhập môn Kế toán cho Người mới bắt đầu”, do Công ty Kế Toán Hà Nội thiết kế và thực hiện, chính là để dành cho những người như Bạn. Học kế toán bắt đầu từ nguyên lý kế toán để có cái nhìn tổng quan xem kế toán là gì, hệ thống tài khoản ra sao, các nghiệp vụ đơn giản có liên quan đến tài sản và nguồn vốn.

Tất cả sẽ được thực hiện trong một khóa học với không gian thân thiện và rộng mở.

Khoá học kế toán tổng hợp giúp bạn trả lời những câu hỏi sau:

1. Kế toán doanh nghiệp có thực sự quan trọng?

2. Người ta làm Kế toán như thế nào?

3. Sản phẩm của Kế toán là những gì? Ai cần sử dụng?

Khoá học sẽ lần lượt đi qua các vấn đề:

1. Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp.

2. Hệ thống Tài khoản Kế toán.

3. Hệ thống Chứng từ Kế toán.

4. Hệ thống Sổ sách Kế toán.

5. Hệ thống Báo cáo Kế toán.

6. Căn bản về phương pháp Kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn.

7. Căn bản về khấu hao tài sản cố định.

8. Căn bản về giá thành sản phẩm.

9. Các thuật ngữ kế toán thường gặp.

Giảng viên là những người có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng sư phạm và tận tâm đối với học viên.

Kết thúc khoá học, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vốn kiến thức kế toán cơ bản của mình và hội đủ điều kiện để bước ngay vào khoá học “Thực hành Kế toán Tổng hợp trên sổ”, đối với các bạn muốn làm nghề kế toán, hoặc bước vào khoá học “Phân tích Tài chính doanh nghiệp”, đối với các bạn đã, đang hoặc sẽ là giám đốc doanh nghiệp.